Kontakt os

Orehoved Havn

 

Orehoved Havn er en del af GULDBORGSUND HAVNE, der har administration i Nykøbing Falster.


Orehoved Havn blev i 1998 lagt sammen med Nykøbing F. Havn og med den gode beliggenhed, til både land og vand, er der gode muligheder netop her. Havnen er generelt isfri.

Infrastrukturen er god, på vej til at blive bedre, med Motorvej til Rødby. Motorvej til København og Kastrup nås efter ca. 125 km, delvis motorvej til Storebæltsbroen, mens Fyn også kan nås via Langeland.

I Nørre Alslev, få kilometer fra Orehoved Havn og tæt på motorvejen ligger Cargo Syd, dette trafikcenter huser en del transport og speditionsvirksom-heder, toldcenter samt tankanlæg og restauration.

ANLÆG
I Orehoved Havn strækker kajanlæggene sig over 200 mtr. fordelt på 160 mtr. nord/syd og 40 mtr. øst/vest. På de 40 mtr. kajstrækning er etableret RO/RO rampe med en åbning på 25 mtr. Vanddybden i Orehoved udgør pt. max 5,3 mtr.

MEDARBEJDERE
Medarbejderne i Orehoved Havn er de samme som I Nykøbing Falster.
En professionel stab af fastansatte medarbejdere som alle sørger for handling af skibe og vedligeholdelse af såvel bassiner som landanlæg.

MATERIEL
På Orehoved havn findes altid truck og muligheden for at få andet materiel i form af kran, traktor og bobcat er selvfølgelig til stede.  

OPLAG AF GODS
Der er langt til bebyggelse. Her findes god lagerkapacitet idet her er 2 lagerhaller på hver 1800 kvm. tæt på kajen, begge haller ligger i tilslutning til havnens RO/RO rampe med en indre bredde på 25 mtr., hvilket giver adgang for moderne RO/RO skibe. 

SERVICE
Orehoved Havn har forsyning af ferskvand, tilslutning til el-nettet, bunkermuligheder. Lokalt er der mulighed for at rekvirere montører til reparation af dieselanlæg, el og elektronik m.v.  

VIRKSOMHEDER/SAMARBEJDSPARTNERE
For havne med en sådan kapacitet er der brug for en bred vifte af samar-bejdspartnere, der løser større og mindre opgaver for havnene og kunderne.

I Orehoved samarbejder vi med både eksterne og lokal skibsmægler. Vi trækker her på erfarne medarbejdere fra vore andre havne, samt med private firmaer om leje af rutinerede timelønnede afløsere.


Nyheder