Kontakt os

Nykøbing F. Havn

 


Nykøbing Falster Havn - havnen i mulighedernes by. Med den smukkeste beliggenhed på havnen og med kontoret placeret med direkte udsigt over Guldborgsund ligger administrationen af Guldborgsund Havne.


Infrastrukturen er på vej til at bliver bedre. Vi ligger ved Europas hovedvej E55 med ca. 125 km til København. Delvis motorvej til Storebæltsbroen og Fyn nås via færge til Langeland.

Nykøbing F. og Orehoved havn set under et og målt på godsomsætningen den 3. største erhvervshavn, i regionen (det gamle Storstrøms Amt).

I samarbejde med havnens mæglere har Nykøbing F. havn en moderne indstilling til totalarrangementer for vore kunder samt lyst og evner til nyinvesteringer. Vores overskud bliver anvendt til investeringer til gavn for havnen og dens brugere.

ANLÆG
I Nykøbing F. Havn udgør kajlængden totalt 1,2 km, fordelt på hhv. vestkajen og nordhavnen. I alt har havnen ca. 100.000 m2 havneareal hvoraf det meste er udlejet. Der findes også et stort areal til last- / losning, samt åbent oplag. Vanddybden udgør 6,1 mtr. (DVR-90)

MEDARBEJDERE
Havnen råder over en professionel stab af fastansatte medarbejdere, samt faste tilkaldefolk med et fagligt højt niveau. Medarbejderne sørger for handling af skibe og vedligeholdelse af såvel bassiner som landanlæg og alle står de til rådighed døgnets 24 timer.

MATERIEL
I vor materielpark indgår en nyere 52 tons Terex fastarmskran, samt en 40 tons Sennebogen Wirekran, gaffeltrucks, bobcat, og tilhørende løftegrej, arbejdsbåd, samt diverse traktorer med sloptanke, skraldevogne, fejekoste mm. Alt materiel er altid driftsklare til de opgaver der måtte komme – indenfor deres respektive max. kapacitet –

OPLAG AF GODS
Det er muligt at oplægge gods, på havnens store asfalterede arealer i kortere eller længere tid, her findes også pakhuskapacitet om end kun i mindre omfang.  

SERVICE
Nykøbing F. Havn har forsyning af ferskvand, tilslutning til el-nettet samt bunkermuligheder. Lokalt er der mulighed for at rekvirere montører til reparation af dieselanlæg, el og elektronik m.v. 

VIRKSOMHEDER/SAMARBEJDSPARTNERE
I en havn med den trafik er der brug for en bred vifte af samarbejdspartnere der løser større og mindre opgaver, for havnen og kunderne.

I det daglige tilbyder to erfarne skibsmæglerfirmaer Baltic Shipping ApS og Marquardt og Tornøe’s Eftf. stevedoreløsninger og klareringsopgaver i et velfungerende samarbejde mellem alle parter; kunder og havne.

Nyheder