Kontakt os

Gedser fiskerihavn

 

Gedser Fiskerihavn ejes af Scandlines A/S, men lejes af Guldborgsund Havne. Gedser Fiskerihavn administreres ligeledes fra Nykøbing Falster Havn, og betjener hovedsagligt fiskerflåden i Østersøen og det lokale fiskeri.

Havnefogeden træffes på tlf.: 54 17 92 45

Gedser Havn ligger tæt ved hovedvej E 55. Havnen er en del af Scandlines Færgehavn til ruten Gedser-Rostock, med tilgang af både tog, biler, lastvogne og busser.

ANLÆG
I Gedser Fiskerihavn fordeler kajanlæggene sig over en lossekaj på ca. 62 mtr. til mindre fiskerfartøjer og liggekaj på ca. 125 mtr. Derudover oliekajen der har ca. 90 mtr. kaj med 5 mtr. vanddybde. Velegnet til større fiskefartøjer.

Havnen er Danmarks sydligste havn mod Østersøen, og er stort set isfri.

MEDARBEJDERE
Havnens daglige drift varetages af Havnefogeden, der refererer til Havnechef i Nykøbing Falster. 


MATERIEL

På Gedser Fiskerihavn er der ophalerspil til ophaling af både op til 20 tons, dog hovedsagligt fiskefartøjer. Derudover findes der truck.


OPLAG AF GODS
Muligheden for at få oplagt gods er tilstede da der findes befæstede arealer på ca. 1400 m2, og befæstet asfaltrampe på 200 m2. 

SERVICE
Gedser Fiskerihavn har forsyning af ferskvand, tilslutning til el-nettet, her er tankanlæg med erhvervsdiesel (betalingskort).
Farvandsvæsenet har redningsstation, med redningsbåden liggende ved bro. Dan Pilot har deres lodsbåde liggende ved kaj.


VIRKSOMHEDER/SAMARBEJDSPARTNERE
Som det fremgår er det hovedsageligt erhvervsfiskere der samarbejdes med på havnen.   

Nyheder