Gå til hovedindhold

Droneflyvning

Droneflyvning over Guldborgsund Havne må kun foregå med havnens tilladelse.

Indhold

    Guldborgsund Havne henholder sig til bekendtgørelse 1256 af 24/11-2017 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område).

    Flyvning med drone på Guldborgsund Havne, uanset formålet, må kun foregå med havnens tilladelse via mail: havnen@guldborgsund.dk 

    Vi skal samtidig med fremsendelse af ansøgning se autorisation for drone og dronefører.

    Vi forbeholder os ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning).

    Tilladelser gives kun som engangstilladelse, der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget.