Gå til hovedindhold

Affald

Affaldshåndtering på Guldborgsund Havne.

Indhold

  Driftsaffald

  Alle skibe, der anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald på havnen. Guldborgsund Havne modtager driftsaffald, som skibet har genereret fra sidste havn.

  Skibe er dog undtaget afleveringspligten, når der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord på skibet og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til senere havn.

  Guldborgsund Havne har etableret effektive ordninger for modtagelse af affald og medvirker dermed til, at der kan opnås en miljømæssigt forsvarlig håndtering af skibes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det så nemt som muligt for skibe, som anløber havnen, at aflevere deres affald, så det undgås, at affald udledes eller dumpes i havet.

  Slop-olie

  GBS havne modtager slop-olie dog max 1 m3. Slop-olien hentes med mobil tankvogn eller palletank.

  Skibet skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Afleveringen skal aftales med Guldborgsund Havn senest 24 timer før ankomst.

  Link til affaldsplan for Nykøbing Falster Havn og Orehoved Havn (nyt vindue)

  Link til affaldsplan for Gedser Fiskerihavn (nyt vindue)

  Link til anmeldelsesformular til skibsaffald (nyt vindue)