Gå til hovedindhold

ISPS

Nykøbing Falster og Orehoved havne er ISPS-havne og følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne.

Indhold

  ISPS ( International Ships and Ports Security )

  Adgangen til havnene er kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og portsystem.

  Sikringsansvarlig: PSO/PFSO (Jan Barsøe Lauridsen).

  Forevisning af ID

  Personer på havneområdet kan blive anmodet om ID eller andet til identifikation af, om de har autoriseret adgang til området. Hvis en person nægter at identificere sig, kan politiet blive tilkaldt. I de tilfælde skal personen holdes under opsyn indtil politiet ankommer.

  Skibe der ikke er omfattet af ISPS-reglerne skal underskrive tiltrædelseserklæring ved anløb til havnen.