Gå til hovedindhold

Den nye boardwalk giver oplevelser langs vandkanten på havnen

Langs havnefrontens kilometerlange strækning, hvor industrien før skabte en barriere for byens liv og kontakt til vandet, gives sundet nu tilbage til byen med en ny boardwalk.

13. maj 2024

Indhold

  For at skabe et smukt, spændende og oplevelsesrigt byområde ved havnen i Nykøbing Falster, skal et svunget forløb langs vandet åbne for en førhen lukket havnefront. 

  En ny boardwalk frigør areal på land, hvor boliger kan række helt ud til kanten af vandet og give en unik kontakt til vandet. Byens borgere og besøgene snydes ikke for livet og oplevelserne langs vandkanten, idet boardwalken skyder sig ud over vandet, foran bebyggelsen. Med vandet under sig kan de gående frit bevæge sig ad et forløb, som strækker sig langs en del af havnefronten.

  Strækningen som boardwalken bliver en del af, omfatter en oplevelsesrig rute langs helhedsplanens nye områder, bebyggelse og pulserende stemning, og muliggør tilmed en cykelforbindelse fra Guldborg til Gedser.

  Mere information

  Skitserne til boardwalken er udarbejdet af arkitektfirmaet E+N Arkitektur og ingeniørfirmaet A1-consult A/S. Der er forud for udarbejdelsen af skitserne foretaget en række undersøgelser for placering af boardwalken i relation til bl.a. geotekniske forhold, flora og fauna, strøm, bølger samt miljømæssige aspekter, da boardwalken ligger i et Natur2000-område.

  Boardwalken etableres langs den eksisterende kaj, syd for den fremtidige cykel-løbe-gangbro. Boardwalken har til formål at sikre adgang for cyklister og gående langs vandkanten, samtidig med at der skabes mulighed for at udvikle boligbyggeri helt ud til den gamle kajkant.

  Konstruktionen udføres som en ca. 200 m lang og 6 m bred promenade – udtryk og detaljer vil være det samme som på den planlagte nye cykel-løbe-gangbro.

  Boardwalk funderes på stålpæle i pælepar med en skråpæl pr. 10 m. Overbygningen udføres i stål og afsluttes med et profileret trædæk i træsorten azobé. Boardwalken etableres med værn, redningsstiger og belysning. Boardwalken afsluttes i kote +1,85, den samme kote som den eksisterende kaj. Dette for at sikre sammenhæng mellem de gamle kajarealer og den nye promenade.

  Ved fremskredet højvande vil der derfor være risiko for at boardwalken kan komme til at stå under vand. Installationer på promenaden skal derved være forberedt til dette. Alle ståldele (ekskl. pæle) overfladebehandles med malingssystem (C5M), som sikrer lang levetid

  Boardwalken er budgetteret til 18 mio. kr. Der er lagt vægt på, at udseende og kvalitet svarer til den nye cykelløbe-gangbro over Guldborg Sund.

  Prospektet søger at favne en positiv udvikling af et område med et enormt potentiale, for at skabe særlige byrum og oplevelser for dem, der færdes der. Den nye boardwalk styrker byen, både oplevelsesmæssigt for de enkelte borgere, såvel som logistisk for hele byen.

  Alle lokale og besøgende i byen inviteres til en særlig oplevelse, hvor de kan komme helt ud på vandet, og opleve en særlig bydel på en helt ny og anderledes måde.

  Langs den eksisterende kaj bygges nye boligkvarterer, hvor livet ved sundet nydes. Alle lokale og besøgende i byen inviteres helt ud til vandet på den nye boardwalk. Byen og sundet opleves på en helt ny og anderledes måde.